Odricanje od prava – Disclaimer

Svi sadržaji na blogu ŠtaSeKuva? predstavljeni su javno i u najboljoj nameri. Kao takvi, ne mogu uticati da njihov vlasnik niti autor (znači ja 🙂 ) bude odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa bloga. Sadržaj može biti pisan prema istinitim događajima ili može biti plod mašte autora (što ne mora i neće biti posebno istaknuto). U tekstovima mogu biti iskazani lični stavovi ili razmišljanja autora.

Vlasnik bloga ima neotuđivo pravo da menja autorske sadržaje u svom vlasništvu po sopstvenom nahođenju.

Vlasnik bloga ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja koji su linkovani na adrese drugačije od www.stasekuva.com